Khóa Học - Khởi Nghiệp Thương Mại Điện Tử Cho Cá Nhân Và SME
Pitching: ICT Device Lab Demoday @Vietnam

Pitching: ICT Device Lab Demoday @Vietnam

Với mục đích mở rộng mạng lưới, kết nối toàn cầu, giới thiệu các startups Hàn Quốc cũng như mở ra nhiều cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam, ICT Device Lab cùng Up Co-working Space tổ chức sự kiện "ICT Device Lab Demoday @Vietnam”:

Xem tiếp