Quốc gia châu Âu xây nền tảng hoạt động cho startup tiền thuật toán

Quốc gia châu Âu xây nền tảng hoạt động cho startup tiền thuật toán

Ngân hàng Trung ương Lithuania mới công bố nền tảng phát triển sản phẩm cho các startup lĩnh vực chuỗi khối - Sandbox.

Xem tiếp