10 điểm đột phá về khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc năm 2017

10 điểm đột phá về khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc năm 2017

Cấm startup ICO, siết luật an ninh không gian mạng, mô hình kinh tế chia sẻ bùng nổ...là những điểm nhấn trong khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc năm 2017.

Xem tiếp