Mặt tối của nền kinh tế chia sẻ: Uber & Grab tăng kẹt xe, Airbnb đuổi người thuê ra đường

Mặt tối của nền kinh tế chia sẻ: Uber & Grab tăng kẹt xe, Airbnb đuổi người thuê ra đường

Trên lý thuyết, các mô hình startup chia sẻ sẽ tối ưu hóa nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội. Nhưng trên thực tế, sự phát triển vũ bão và cách sử dụng “chuyên nghiệp” đã biến người chạy Uber & Grab thành những tài xế toàn thời gian và chủ nhà Airbnb trở thành những chủ khách sạn đích thực.

Xem tiếp