Công nghiệp phụ trợ - Mảnh đất màu mỡ đầy nguy hiểm cho Startup

Công nghiệp phụ trợ - Mảnh đất màu mỡ đầy nguy hiểm cho Startup

Thống kê của Hiệp hội công nghiệp phụ trợ, mới chỉ có 0,03% số doanh nghiệp Việt Nam làm trong ngành này.


Xem tiếp