Trang thương mại điện tử dành cho startup nhận vốn từ Alibaba

Trang thương mại điện tử dành cho startup nhận vốn từ Alibaba

Trong số 2,75 triệu USD vốn Citiesocial đã nhận có sự đóng góp của quỹ hỗ trợ doanh nhân Đài Loan khởi nghiệp của Alibaba.

Xem tiếp