Việt Nam xếp cuối bảng ở châu Á về điều kiện khởi nghiệp

Việt Nam xếp cuối bảng ở châu Á về điều kiện khởi nghiệp

Việt Nam xếp thứ 12 trong danh sách những quốc gia có điều kiện khởi nghiệp tốt nhất ở châu Á.


Xem tiếp