Đơn vị tình báo 8200 – “Lò” sản xuất startup, bí mật đằng sau thành công của “quốc gia khởi nghiệp”
10 đặc điểm của những chủ doanh nghiệp tỷ đô

10 đặc điểm của những chủ doanh nghiệp tỷ đô

Rất nhiều những người siêu thành công, chủ các doanh nghiệp lớn trên thế giới đều bắt đầu với 2 bàn tay trắng, điểm khác biệt là họ có những đặc điểm giúp bứt phá trên chặng đường dài.

Xem tiếp

“Đừng vì điều ác nhỏ mà làm, đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm”.

“Đừng vì điều ác nhỏ mà làm, đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm”.

Người Việt bị giặc Tàu đô hộ hơn ngàn năm, giặc Tây hàng trăm năm nhưng dân tộc ta không bị đồng hóa, đó là vì ở ý chí tự lực tự cường của ông cha. Hơn nữa, vì dân tộc Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa, độc lập, tự do, tự chủ và luôn hướng đến mục tiêu đó nên không có kẻ thù nào có thể khuất phục được.

Xem tiếp