Trên con đường đi đến thành công, đây là 3 cạm bẫy cơ bản mà các Startup dễ dàng mắc phải

Trên con đường đi đến thành công, đây là 3 cạm bẫy cơ bản mà các Startup dễ dàng mắc phải

Để trở thành một nhà lãnh đạo tài năng, chắc chắn đó không phải là một điều dễ dàng. Bên cạnh quá trình luôn phải thúc đẩy bản thân ngày một phát triển, thì các nhà lãnh đạo phải là người truyền cảm hứng, chỉ đạo, quản lý cho các nhân viên, và tất nhiên có những lúc họ trở thành "kẻ xấu" trong mắt người khác.


Xem tiếp