Brandlessness - Bán hàng

Brandlessness - Bán hàng "không thương hiệu", xu hướng của tương lai?

Liệu những nỗ lực “xây dựng thương hiệu” của các nhãn hàng có đang trở lên thừa thãi và chỉ làm cho khách hàng…mệt thêm?

Xem tiếp