Nhà đầu tư thiên thần - Angel Investor của các Startup

Angel Investor là các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (trên 1 triệu USD), các cá nhân có thu nhập trên 200.000 USD/năm, trên 300.000 USD với 1 cặp vợ chồng; với kỳ vọng tài sản, thu nhập này sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. 

Quy mô đầu tư: Angel Invesrtor với tư cách cá nhân thường đầu tư trong khoảng từ 25.000 đến 100.000 USD bằng số tiền của chính họ. Các Nhóm Angel Investor hoạt động nhằm quy tụ nhiều AI cá nhân lại để cùng đầu tư vào một thương vụ, trung bình quy mô trên 750.000 USD. Các nhóm này đang ngày càng phổ biến và góp phần thúc đẩy quá trình đầu tư nhanh hơn và tất cả cùng sử dụng chung các điều khoản đầu tư. Các Angel Investor đầu tư trung bình khoảng $7 triệu cho một công ty.

Giai đoạn đầu tư: Angel Investor chủ yếu đầu tư vào giai đoạn sớm hơn so với các Venture Capital (quỹ đầu tư mạo hiểm). Tất nhiên họ không thích đầu tư vào những thứ chỉ đơn thuần là ý tưởng. Vì vậy, các doanh nhân thường bắt đầu khởi nghiệp nhờ vào Bạn bè và Gia đình để cấp vốn cho giai đoạn đầu của công ty để phát triển được sản phẩm mẫu hoặc các phiên bản thử nghiệm của sản phẩm. Giai đoạn các Angel Investor góp vốn phổ biến nhất là từ cuối giai đoạn hoàn thiện công nghệ kỹ thuật đến đầu giai đoạn gia nhập thị trường.

Thẩm định chi tiết (due diligence): Thẩm định chi tiết có thể chỉ là đi uống cà phê hay ăn trưa với một doanh nghiệp, từ đó làm cơ sở để tiến hành tìm hiểu và thẩm tra kỹ hơn cùng các chuyên gia về doanh nghiệp định đầu tư. Khi các Angel Investor đầu tư theo Nhóm, họ sẽ thực hiện nhiều thẩm định chi tiết hơn so với khi đầu tư riêng lẻ. Thẩm định chi tiết được thực hiện rất nhiều vì nhóm Angel Investor chịu trách nhiệm nhận ủy thác đầu tư của các Thành viên trách nhiệm hữu hạn khác. Họ có thể chi 50.000 USD, thậm chí nhiều hơn để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về triển vọng của khoản đầu tư.

Ra quyết định: Angel Investor tự mình ra quyết định và không bị chi phối bởi bất cứ ai. hình thành một Ủy ban đầu tư, họ sẽ làm việc cùng nhau để đưa ra quyết định. Nhờ đó các quyết định trở nên khách quan và không bị ảnh hưởng bởi ý chí chủ quan của một thành viên nào đó về thương vụ định đầu tư.

Lợi nhuận: Angel Investor đầu tư sớm hơn các quỹ đầu tư mạo hiểm cho nên họ sẽ có rủi ro cao hơn đối với khoản đầu tư. Dù vậy, họ cũng tìm kiềm những mức lợi nhuận tương tự mà Venture tìm kiếm – chẳng hạn 10 lần khoản đầu tư trong 5 năm. Lý do họ tìm kiếm lợi nhuận cao như vậy là do một nửa các khoản đầu tư của họ có thể mất trắng và không đem lại bất cứ gì cho nhà đầu tư. Cả Venture và Angel Investor đều muốn có được lợi nhuận trong tất cả danh mục đầu tư của họ là khoảng 20-30% mỗi năm.

Khung thời gian: Hầu hết các Angel Investor và Venture đều tìm kiếm cơ hội Thoái vốn (exit), hay còn gọi là Sự kiện tạo thanh khoản (Liquidity Event) để thu hồi vốn trong vòng 3-5 năm. Tất nhiên vài khoản đầu tư có thể đòi hỏi thời gian dài hơn, nhưng các Angel Investor cần lấy lại số tiền của họ, còn các Venture thậm chí bị đặt dưới áp lực lớn hơn vì một quỹ đầu tư mạo hiểm điển hình thường có vòng đời 10 năm, sau đó quỹ phải hoàn trả toàn bộ vốn và lợi nhuận cho các Thành viên trách nhiệm hữu hạn.

Sự tham gia và Hội đồng quản trị: Khi các Angel Investor đầu tư theo nhóm, sẽ có một nhà đầu tư tham gia vào Hội đồng quản trị và đại diện cho quyền lợi của các nhà đầu tư. Nếu có những đóng góp đáng kể, họ sẽ tiếp tục có chỗ đứng trong Hội đồng quản trị kể cả sau khi các Venture đầu tư. Trong những trường hợp khác, Venture sẽ đại diện nhà đầu tư còn Angel Investor đóng vai trò người quan sát, không có quyền biểu quyết, hoặc rút toàn bộ khỏi Hội đồng.

Mạng Khởi Nghiệp Việt Nam

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận