Khởi nghiệp - chiến lược với các nhà đầu tư

Huy động vốn từ Angel Investor là công việc khó khăn. Việc tìm cách tăng vốn luôn khiến doanh nghiệp sao lãng các công việc chính của họ như xây dựng sản phẩm và đưa sản phẩm tới khách hàng. Các doanh nghiệp nên cố gắng hoãn lại việc tăng vốn càng lâu càng tốt để có thể tạo ra các giá trị và sự định giá cao hơn cho công ty trước khi huy động vốn và giảm tỷ lệ cổ phần nắm giữ của họ. Đôi khi Angel Investor là một cách tuyệt vời để có đủ sức thu hút sự chú ý của một Venture. Nhiều trường hợp các nhà đầu tư thiên thần sẽ tiếp tục đầu tư và bạn có thể không cần tới Venture nữa.

Chiến lược của bạn cho đầu tư thiên thần hay đầu tư mạo hiểm sẽ bao gồm các yếu tố như:

(1) Khả năng bạn làm việc trong khoảng thời gian dài với rất ít hoặc không có thu nhập;

(2) Sự sẵn có của các Nhóm Angel Investor trong khu vực của bạn;

(3) Số lượng và loại hình các Venture ở khu vực của bạn. (Ví dụ: họ có đầu tư vào công ty ở giai đoạn sớm hay không, vv);

(4) Và cuối cùng, bởi vì tiền là một yếu tố thúc đẩy cho doanh nghiệp, bạn sẽ cần phải xác định nhu cầu cho sự phát triển nhanh chóng của sản phẩm và thị trường. Nếu dự án của bạn cần nhiều vốn trong khi các đối thủ đang bám đuổi phía sau, bạn có thể không có sự lựa chọn nào khác ngoài tăng vốn càng sớm càng tốt. Nếu chiến lược của bạn bắt đầu với các Angel Investor và sau đó là các Venture ở vòng Series A, hãy ghi nhớ những điều sau đây:

(i) Angel investor thường sẽ muốn có 20-30% số cổ phần của bạn cho nên hãy chắc chắn vẫn còn cổ phần cho các khoản đầu tư tiếp sau

(ii) Đảm bảo tài liệu của bạn phù hợp với Venture . Sử dụng hợp đồng với các điều khoản thông dụng (bạn có thể tham khảo nvca.org để có các mẫu hợp đồng tốt). Thương vụ của bạn nên càng giống với các thương vụ khác về các điều khoản như thành lập công ty, các điều khoản, cấu trúc hội đồng quản trị, vv.. để càng hấp dẫn nhà đầu tư;

(iii) Cố gắng loại bỏ hoặc giảm thiểu sự tham gia của các nhà đầu tư chưa được xác nhận (non-accredited investors) trong thương vụ gọi đầu tư của bạn. Mặc dù bạn có thể gọi một số lượng nhất định các nhà đầu tư chưa được xác nhận trong một số loại thương vụ gọi đầu tư nhất định, tuy nhiên, tốt nhất hãy loại họ ra nếu bạn chắc chắn sẽ vào vòng gọi vốn đầu tư mạo hiểm (Nhóm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, Cục Phát triển doanh nghiệp).

Mạng Khởi Nghiệp Việt Nam

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận