Các doanh nghiệp khởi nghiệp gọi vốn như thế nào?

Bạn không thể phát triển nếu thiếu tiền, nguyên nhân thất bại của hầu hết các Star up và các doanh nghiệp nhỏ chính là cạn tiền, tương tự như nhiều công ty khác Facebook, Alibaba khi mới hình thành đều dựa vào vốn góp của các thành viên sáng lập nhưng họ vẫn tiếp tục gọi vốn khi cần thiết để mở rộng quy mô phát triển. Hãy nhớ công thức này: Nhà sáng lập + đầu tư mạo hiểm = Khởi nghiệp. Nếu chỉ dựa vào vốn tự có thì Star up của bạn chẳng bao giờ sống sót, khi đã không còn tiền thì cũng đừng nghĩ tới việc mở rộng.

Hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) đều phải trải qua quá trình gọi vốn (funding) từ nhà đầu tư để phát triển sản phẩm. Quá trình gọi vốn thường diễn ra qua nhiều vòng khác nhau và trước mỗi vòng cấp vốn, giá trị doanh nghiệp sẽ được định giá lại.Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận