THỢ ĐÁNH XÔ - Flasform nhân lực thi công công trình nhỏ và vừa

Tổng quan dự án

Là một sản phẩm chính nằm trong nhóm 3 sản phẩm của nhóm gem thạch, dự án thợ đánh xô, dự án đất mạng, dự án bidigem, tất cả đều khác, mới lạ, và có một tính đặc biệt là rất thực tế.

thodanhxo được xem như một sàn giao dịch việc làm của giới thi công kỹ thuật, đặt biệt là thi công trong lĩnh vực quảng cáo và xây dựng. Được đánh giá như Uber trong lĩnh vực thi công các công trình có quy mô nhỏ và vừa.

Hiện nay dự án có cơ sở dữ liệu về việc làm, các dự án cần triển khai trên nhiều tỉnh/thành phố và thông tin về lao động là thợ thi công khá lớn.

Xem thêm trên web site : Cập nhật dự án trên website www.thodanhxo.com ; www.thodanhxo.net

Cơ cấu sử dụng vốn

-   Giai đoạn đầu tư:
-   Đầu tư 20 %  cơ sở vật chất.
-   Nhân sự:  30%. 
-   Truyền thông : 20 % 
-   Vốn lưu động.  30%

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận