SHACA- Ứng dung chia sẻ Thẻ thanh toán, Thẻ tín dụng, ATM, Ví điện tử.

Shaca là Ứng dung chia sẻ Thẻ thanh toán, Thẻ tín dụng, ATM, Ví điện tử. Là một giải pháp thanh toán Online cho Người dùng tiền mặt. Theo đó, Shaca là trung gian kết nối giữa Chủ thẻ và Người có nhu cầu sử dụng Thẻ Người thuê Thẻ trên nguyên tắc Chủ thẻ sẽ đứng ra thanh toán thay cà thẻ cho Người thuê thẻ và Người thuê Thẻ sẽ trả lại tiền gốc + phí tiền công ngay lập tức cho Chủ thẻ cho giao dịch đó.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận