DÉCOR SHOP - Quà Tặng Handmade

Được hình thành từ tháng 3/2016, Hamastore định hướng phát triển là một Mạng lưới cung cấp quà tặng & décor handmade với các sản phẩm đa dạng.

Sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa hình thức mà còn mang những giá trị tinh thần cho cả khách hàng & người sử dụng.

Giai đoạn 1, Hamastore hiện đang cung cấp một số dòng sản phẩm quà tặng dành cho đối tượng tình nhân & những người sắp cưới; đây là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của KH, và Hamastore sẽ đồng hành cùng họ.

Thêm vào đó, không bị gò bó bởi ý tưởng mà nhu cầu lớn cùng với sự thu hồi vốn nhanh, đã giúp Hamastore đã và đang phát triển trong việc gây dựng thương hiệu cho cả cá nhân người sáng lập & thương hiệu Hamastore.

Một số sản phẩm Hamastore đã cho ra mắt trên thị trường:

Cơ cấu sử dụng vốn:

Vốn được chia thành 2 phần tỷ lệ: 50/50
Giai đoạn 1: 

+ Chú trọng truyền thông & Marketing: 30% (vốn).
+ Chi phí tổng thực hiện: 15%
Giai đoạn 2:

+ Đầu tư phát triển cơ cấu bên trong: 20%
+ Marketing & truyền thông: 20%
+ Chi phí tổng thực hiện: 10%

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận