HOÀNG KIM PHÚC - Kính chì Việt Nam

Sơ lược dự án

Là một nhà cung cấp và nhập khẩu các loại kính chì. Hiện tại Hoàng Kim Phúc là một nhà cung cấp và thi công đáng tin cậy về khung cửa sổ và tấm kính chì. Độ che chắn An toàn bức xạ với hình ảnh rõ nét tối ưu đòi hỏi vật liệu và chất lượng cao, trong quá trình sản xuất phải tạo ra lớp quang học từ kính chì đáp ứng các tiêu chuẩn An toàn cao của các ngành công nghiệp y tế, công nghiệp điện hạt nhân và khoa học hạt nhân. Luôn có các hình dạng, kích thước, Độ dày và cung cấp hỗn hợp tốt nhất che chắn đảm bảo An toàn sức khoẻ khách hàng và cho ra hình ảnh hiển thị rõ ràng không lỗi.

Chi tiết sử dụng vốn

Giai đoạn sử dụng vốn 3 tháng đầu: 
*   60% Đầu tư máy móc và Nguyên vật liệu.
*   Tập trung sản xuất sản phẩm đạt chất lượng 100% đúng mục tiêu Dự án.
*   Rủi ro (10%) Thuê các chuyên gia ngành khảo sát giải quyết các vấn đề xảy ra khi không thể hoàn thành dự án.
*   30% Duy trì hoạt động dự án trong 6 tháng để tương lai sản phẩm có thể “nuôi” doanh nghiệp khi đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn đầu.
*   Là nhà phân phối có kinh nghiệm hơn 4 năm nên đã có sẵn dự liệu các khách hàng hiện tại.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận