DI0 - Không gian sáng tạo với tấm ốp 3D

Chi tiết sử dụng vốn

-   Cơ sở vật chất 50%

-   Nhân sự 10%

-   Truyền thông, marketing 4%

-   Vốn lưu động 36%

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận