SHACA- Ứng dung chia sẻ Thẻ thanh toán, Thẻ tín dụng, ATM, Ví điện tử.
G2SHOP - Trang thương mại điện tử vì cộng đồng

G2SHOP - Trang thương mại điện tử vì cộng đồng

Xem tiếp

SMILING KITCHEN - Bếp cười

SMILING KITCHEN - Bếp cười

Nổi bật với sự kết hợp giữa việc mua sắm truyền thống và hiện đại, Smiling Kitchen hứa hẹn sẽ mang đến một phương thức và thói quen tiêu dùng mới cho người tiêu dùng.

Xem tiếp

THỢ ĐÁNH XÔ - Flasform nhân lực thi công công trình nhỏ và vừa

THỢ ĐÁNH XÔ - Flasform nhân lực thi công công trình nhỏ và vừa

Là một sản phẩm chính nằm trong nhóm 3 sản phẩm của nhóm gem thạch, dự án chính nằm trong nhóm 3 dự án của gem thạch, dự án thợ đánh xô, dự án đất mạng, dự án bidigem, tất cả đều khác, mới lạ, và có một tính đặc biệt là rất thực tế.

Xem tiếp