NEXTFARM- Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Sứ mệnh của Giải pháp nông nghiệp thông minh Nextfarm là đưa các giải pháp tự động hóa vào trong nông nghiệp giúp cho chất lượng đầu ra và năng suất lao động, chuẩn hóa quy trình trồng. Ước mơ của Nextfarm là nền Nông nghiệp Việt Nam sẽ hiện đại được như Nhật Bản hoặc Isarel

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: