ELLA- Xây dựng nền tảng trực tuyến kết nối học viên, Du học sinh và các trường Đại học

Ella Study xây dựng nền tảng trực tuyến kết nối học viên, Du học sinh và các trường Đại học, giúp học viên được hỗ trợ, tư vấn bởi chính Du học sinh định hướng du học và phát triển sự nghiệp, chọn trường chọn ngành, chuẩn bị hồ sơ, đưa đón tại nơi đến,...; và tự động gợi ý những chương trình học, dịch vụ phù hợp nhất . Ella cũng cung cấp dịch vụ truyền thông - tuyển sinh trực tuyến cho các trường Đại học trong và ngoài nước.


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận