AMAZING HOME - Nội trú tiếng anh có người hướng dẫn

AH là chương trình nội trú tiếng Anh dành cho sinh viên vùng tỉnh.  Đây là dự án song song với chương trình đại học, bổ sung tất cả những gì 1 sinh viên cần có như tiếng anh, kỹ năng, kinh nghiệm, mối quan hệ chuyên ngành.

Ý tưởng này xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân là 1 sinh viên vùng tỉnh thiếu người hướng dẫn, không có khả năng năng giao tiếp bằng tiếng anh và thiếu các mối quan hệ cần thiết nên mất nhiều cơ hội trong công  việc và học tập, đồng thời gặp rất nhiều khó khăn để thành công.

AH ra đời đầu tiên vào năm 2015 với khởi đầu là một tầng thuê lại của một căn nhà 3 tầng làm phòng học tiếng anh và CLB tiếng Anh để giải quyết nhu cầu học tiếng anh của sinh viên vùng tỉnh không có thời gian hoặc điều kiện học ở trung tâm. Sau một năm hoạt động với các vấn đề phát sinh về nhu cầu của sinh viên muốn có nơi ở sinh hoạt, phát triển kỹ năng và học tập tiếng anh cùng nhau, AH dần hoàn thiện về hệ thống dạy tiếng anh và mở rộng hợp tác với dự án của cựu sinh viên các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Harvard, NUS, MIT, Pines để phát triển các chương trình giao lưu sinh viên, tham gia các dự án xã hội vì cộng đồng, và phát triển kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế cho sinh viên.

Đầu năm 2016, AH đã có cơ sở nội trú tại Bình Thạnh, với không gian bếp chung, phòng ngủ giường tầng, phòng học, phòng họp và không gian sinh hoạt chung thoải mái như ở nhà cho các bạn sinh viên, đào tạo phát triển kỹ năng tại AH.

Hiện tại AH vừa kết thúc chương trình cho 8 bạn sinh viên năm 4 đã hoàn thành việc học tại AH, và chuẩn bị tuyển sinh khóa mới là các bạn sinh viên năm nhất thiếu định hướng và yếu tiếng anh.

Chi tiết sử dụng vốn

  • Giai đoạn 1:  Củng cố lại hoạt động của cơ sở 1

5% vốn dùng bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu tại cơ sở 1.

10% vốn dùng để làm vốn lưu động cho cơ sở 1 hiện tại.

  • Giai đoạn 2: Mở cơ sở 2

60% vốn để đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở 2.

20% vốn dùng để làm vốn lưu động cho cơ sở 2

15% vốn còn lại đùng để làm vốn ban đầu cho các hoạt động của cơ sở 2

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận