JINGO- Ứng dụng thông minh Jingo

Ứng dụng thông minh để phân tích hành vi, thói quen tiêu dùng thông qua việc chơi game mà người dùng tham gia trong quá trình tương tác game show trên di động.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận