Bot bán hàng- Kết nối khách hàng mọi nơi

Phát triển chatbot là một trong những xu hướng khởi nghiệp bùng nổ ở Việt Nam và trên toàn cầu trong năm 2017 cùng với công nghệ chuỗi khối blockchain, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data... Bot Bán Hàng là sản phẩm công nghệ chatbot bán hàng dựa trên Messenger của facebook giúp cung cấp giải pháp...

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận