Startup Việt gặp nhiều trở ngại tiến ra biển lớn

Startup Việt gặp nhiều trở ngại tiến ra biển lớn

Tư duy "gia công", pháp lý hệ sinh thái không rõ ràng, thiếu startup tiên phong...là những nguyên nhân cản bước startup Việt mở rộng thị trường, theo CEO WisePass.

Xem tiếp