Startup Việt WeFit gọi vốn 155.000 USD từ quỹ ESP Capital

Startup Việt WeFit gọi vốn 155.000 USD từ quỹ ESP Capital

WeFit mới đây công bố nhận được khoản tiền đầu tư 155.000 USD từ quỹ mạo hiểm ESP Capital.

Xem tiếp