Đường khởi nghiệp của tác giả bức chân dung nữ Thủ tướng New Zealand

Trước khi hoàn thành bức tranh sơn dầu chân dung bà Jacinda Ardern, Phạm Hoàng Điệp đã trải qua hành trình 17 năm gầy dựng cơ nghiệp nhiều trắc trở.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận