CEO MOG: “Phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam đang trầm xuống, nhưng đó là dấu hiệu tốt”

"Các bạn trẻ bây giờ đã chín chắn hơn rồi. Nhiều bạn không chọn khởi nghiệp ngay nữa, họ cân nhắc rất nhiều yếu tố, bổ sung và tích lũy kinh nghiệm rồi mới ra đứng mũi chịu sào".

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận